--> Home : Sagarmatha Finance Limited, Nepal
साबिकको सगरमाथा मर्चेण्ट बैकिङ्ग एण्ड फाइनान्स लिमिटेड र पाटन फाइनान्स लिमिटेड एक आपसमा गाभिएर बनेको संस्था
Sagarmatha Finance Limited

Fixed Deposit

 || Sagarmatha Finance Limited, Nepal ||

Terms
Yearly Interest
Month/Year
Monthly Interest
Quarterly Interest
Maturity
3 Months
-
8%
6 Months
8%
8.25%
8.50%
1 Years
8.50%
9%
9.25%
2 Years
9%
9.25%
9.50%
 
 

Khutruke Muddati

Terms
Yearly Interest
Month/Year
Quarterly Interest
1 Years
8.50%