--> Home : Sagarmatha Finance Limited, Nepal
साबिकको सगरमाथा मर्चेण्ट बैकिङ्ग एण्ड फाइनान्स लिमिटेड र पाटन फाइनान्स लिमिटेड एक आपसमा गाभिएर बनेको संस्था
Sagarmatha Finance Limited

BranchManagers

 Board Of Directors : Sagarmatha Finance Limited, Nepal
Amit Sharma
Mr. Amit Sharma
Birtamod Branch
RamChandra Rai
Mr. Ram Chandra Rai
Dharan Branch
Devendra Khatri
Mr. Devendra Khatri
Biratnagar Branch
Roman Kumar Shrestha
Mr. Roman Kumar Shrestha
Itahari Branch
Lila Raj Tumbapoo
Mr. Lila Raj Tumbapoo
Damak Branch
Gyandip Rai
Mr. Gyandip Rai
Salleri Branch
Babita Giri
Ms. Babita Giri
Gabahal Branch
Arati Rai
Ms. Arati Rai
Okhaldhunga Branch
Seema Shrestha
Ms. Seema Shrestha
Diktel Branch
Dikpal Rai
Mr. Dikpal Rai
Bhojpur Branch
 Dhurba Raj Thulung
Mr. Dhurba Raj Thulung
Ilam Branch
 Gagan Rai
Mr. Gagan Rai
Phidim Branch
 Himal Rai
Mr. Himal Rai
Phungling Branch