--> Home : Sagarmatha Finance Limited, Nepal
साबिकको सगरमाथा मर्चेण्ट बैकिङ्ग एण्ड फाइनान्स लिमिटेड र पाटन फाइनान्स लिमिटेड एक आपसमा गाभिएर बनेको संस्था
Sagarmatha Finance Limited

Branch Networks

Sagarmatha Finance Limited, Nepal
1. Birtamod Branch
Bhadrapur Road , Birtamod
Phone: 977-23-540557
Fax: 977-23-540558
Email: birtamod@smb.com.np

Branch Manager: Amit Sharma
Email: amit.sharma@smb.com.np
2. Damak Branch
Damak Chowk , Jhapa
Phone: 977-23-585418
Fax: 977-23-585419
Email: damak@smb.com.np

Branch Manager: Lila Raj Tumbapo
Email: lila.tumbapo@smb.com.np
3. Dharan Branch
Bhanu Chowk , Sunsari
Phone: 977-25-533938
Fax: 977-25-533939
Email: dharan@smb.com.np

Branch Manager: Ramchandra Rai
Email: ramchandra.rai@smb.com.np
4. Itahari Branch
Dharan Road , Sunsari
Phone: 977-25-587324
Fax: 977-25-587336
Email: ithari@smb.com.np

Branch Manager: Roman Kumar Shrestha
Email: roman.shrestha@smb.com.np
5. Biratnagar Branch
Mahendra Chowk, Morang
Phone: 977-21-521340
Fax: 977-21-521341
Email: biratnagar@smb.com.np

Branch Manager: Devendra Khatri
Email: devendra.khatri@smb.com.np
6. Salleri Branch
Salleri Bazzar, Solukhumbu
Phone: 977-38-520433
Fax: 977-38-520438
Email: salleri@smb.com.np

Branch Manager: Gyandip Rai
Email: gyandip.rai@smb.com.np
7. Gabahal Branch
Gabahal, Lalitpur
Phone: 977-1-5005036
Fax: 977-1-5009521
Email: gabahal@smb.com.np

Branch Manager: Babita Giri
Email: babita.giri@smb.com.np
8. Okhaldhunga Branch
Okhaldhunga Bazzar , Okhaldhunga
Phone: 977- 037-520649

Email: okhaldhunga@smb.com.np

Branch Manager: Arati Rai
Email: arati.rai@smb.com.np
9. Bhojpur Branch
Bhojpur Bazzar, Bhojpur
Phone: 977-029-420755
977-029-420754
Email: bhojpur@smb.com.np

Branch Manager: Dikpal Rai
Email: dikpal.rai@smb.com.np
10. Khotang Branch
Diktel Bazzar, Khotang
Phone: 977-036-420723
977-036-420723
Email: khotang@smb.com.np

Branch Manager: Sima Shrestha
Email: sima.shrestha@smb.com.np
11. Ilam Branch

Ilam Bazzar ,Ilam
Phone: 977- 027-521451
977-027-521427
Email: ilam@safl.com.np

Branch Manager:Dhurba Raj Thulung
Email: dhurba.thulung@safl.com.np

12. Phidim Branch

Phidim Bazzar ,Panchthar
Phone: 977-024-521104

Email: phidim@safl.com.np

Branch Manager:Gagan Rai
Email: gagan.rai@safl.com.np

13. Phungling Branch
Phungling Bazar , Taplejung
Phone: 977-024-461049

Email: phungling@safl.com.np

Branch Manager: Himal Rai
Email: himal.rai@safl.com.np

       Quick Access